Ons team bestaat uit leden die in het verleden zelf ook ervaring met jeugdhulp hebben gehad.

Ze hebben de overstap naar zelfstandigheid al gemaakt en zijn in staat om vanuit hun eigen ervaring andere jongeren te adviseren en ondersteunen.

Eventuele eigen problematiek mag niet belemmerend werken.

 

Verwachtingen van Team-ED:

 • ED is goed bereikbaar voor de jongere. Hoe hij daar zijn invulling aan geeft ligt bij ED zelf.
 • ED heeft een profiel waarin hij aangeeft aangeven wat zijn hobby’s/interesses zijn, met welke doelgroep hij liever niet werkt en welke reisbereidheid hij heeft.
 • ED is geen verlengstuk van de hulpverlening. ED is in staat om hier grenzen in aan te geven en wordt daarbij ondersteund door de achterwacht.
 • Kwetsbaarheid van ED - ook ED zit nog in zijn eigen proces. Dit heeft enig risico. De achterwacht moet goed op de hoogte zijn van ED, kijken of er sprake is van eigen problematiek die het contact met de jongere in de weg staat.
 • Voor ED is het ook belangrijk dat hij op de hoogte is van de sociale kaart van de stad waar de jongere woont/ gaat wonen, zodat hij benodigde informatie over kan brengen of kan gebruiken in het contact met de jongere. ED weet de weg.

 

Werkwijze als je een ED bent.

Wat wordt ED geboden:

 • Achterwacht, iedere ED heeft een professional uit Team ED als achterwacht. Deze achterwacht werkt vanuit de projectvisie en niet vanuit de eigen organisatie.
 • De achterwacht heeft regelmatig contact met ED om de voortgang te volgen, te benoemen wat er goed gaat en kijken welke ondersteuningsbehoefte er is. Daarnaast is er door de achterwacht aandacht voor een mogelijk spanningsveld tussen hulpverlening en ED.
 • Als blijkt dat ED het even niet lukt om de jongere te begeleiden, dan is hij samen met zijn achterwacht verantwoordelijk voor de voortgang en het zoeken/matchen naar een nieuwe ED.
 • Minimaal 2 keer per maand is er een bijeenkomst voor Team-ED, deze bijeenkomsten staan in het teken van intervisie, training en voortgang van zaken rondom Team-ED.
 • Waar nodig wordt ED getraind in bijvoorbeeld het uitzoeken van de sociale kaart van de stad waar een jongere gaat wonen en het gebruik maken van eigen ervaring in het contact met de jongere.
 • Jij als ED krijgt een maandelijkse bijdrage als onkostenvergoeding.
 • Reiskosten worden vergoed op basis van gemaakte reiskosten.

Jij als ED tekent een onbezoldigd vrijwilligerscontract op deze manier is de verzekering van Team-ED geregeld.

Apeldoorn-Brummen-Epe-Hattem-Heerder-Lochem-Voorst-Zutphen

Meer Info?

06-27076870

Volg ons ook op Social Media