Ik ben zorgprofessional

Als zorgprofessional wil je het beste voor de jongere die je begeleidt. Een ED kan daarin het verschil maken. Wij weten, als geen ander, hoe het is om in een ontwrichte situatie te zitten en wat ons heeft geholpen in het herstel. Dit maakt dat wij goed aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van de jongere. Aangezien een ED geen hulpverlener is, maar een ondersteuner op basis van eigen ervaring, is het contact vaak makkelijker en laagdrempeliger. Een ED is er voor de jongere, daar waar het nodig is en staat de ED naast de jongere. Team ED werkt niet met de leeftijdsgrens 18-/18+ en wij zijn ook bereikbaar buiten kantoortijden. Team ED is dus niet in plaats van, maar aanvullend op de hulpverlening die de jongere al ontvangt.

Team ED wordt al door meerdere zorginstanties gezien als zeer waardevolle aanvulling in de begeleiding van de jongeren.

De feiten op een rij

* Team ED biedt onafhankelijk en gratis ondersteuning op maat
* Team ED geeft voorlichting in de hele zorgregio
* Team ED hanteert geen wachtlijsten
* Team ED hanteert geen eindtijd aan de ondersteuning
* Team ED werkt samen met hulpverlening en het netwerk
* Team ED biedt onafhankelijk en gratis ondersteuning op maat
* Team ED werkt over alle domeinen
* Team ED ondersteund ongeveer 100 unieke jongeren per jaar

 

* Iedere senior ED begeleidt meerdere trajecten (tussen de 2 en 8)
* ED's geven ook presentaties over team ED (minimaal 12 per jaar)
* 2 x per maand is er vergadering
* 2 x per maand is er team intervisie
* 1 x per maand is er overleg met de DENKTANK

De DENKTANK bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende professionele organisaties ( Pluryn, JBG, MEE, Philadelphia, Tactus, Riwis, Pactum, Koppel-Swoe ) en beleidsambtenaren van de 8 gemeenten van de zorgregio denken maandelijks met ons mee, slechten drempels in het veld waar nodig en denken verder mee over de verdere ontwikkeling van team ED.

Presentaties en voorlichting

TeamED heeft, in de jaren dat ze bestaat, veel ervaring opgedaan en opgehaald uit de praktijk. Deze ervaring in combinatie met de ervaring van onze ervaringsdeskundigen geeft een goede mix om de volgende activiteiten te kunnen verzorgen;
⦁ Presentaties
⦁ Voorlichting specifieke thema’s aan jongeren.
⦁ Workshop Suïcide Preventie (in samenwerking)
⦁ “Workshop op maat” In gesprek met zorgprofessionals over een specifiek onderwerp.

Ons aanbod kunnen wij aanpassen aan de behoefte van onze doelgroep. Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee. De presentatie en voorlichting bieden wij kosteloos aan.
Voor het ontwikkelen /verzorgen van een workshop overleggen wij graag met u wat er mogelijk is.