Ik ben zorgprofessional

Als zorgprofessional wil je het beste voor de jongere die je begeleidt. Een ED kan daarin het verschil maken. Wij weten, als geen ander, hoe het is om in een ontwrichte situatie te zitten en wat ons heeft geholpen in het herstel. Dit maakt dat wij goed aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van de jongere. Aangezien een ED geen hulpverlener is, maar een maatje (met ervaringskennis op het gebied van verslaving en/of psychische problematiek), is het contact vaak makkelijker en laagdrempeliger. Een ED is er voor de jongere, daar waar het nodig is en staat de ED naast de jongere. Team ED werkt niet met de leeftijdsgrens 18-/18+ en wij zijn ook bereikbaar buiten kantoortijden. Team ED is dus niet in plaats van, maar aanvullend op de hulpverlening die de jongere al ontvangt.

Team ED wordt al door meerdere zorginstanties gezien als zeer waardevolle aanvulling in de begeleiding van de jongeren.

Decentralisatie

Door de transitie jeugdhulp hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning voor jongeren van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat gemeenten, in samenwerking met aanbieders, de continuïteit van zorg voor deze groep moeten waarborgen. Hier vallen nog regelmatig hiaten en team ED stapt hier dan ook regelmatig in. Wij denken dan ook regelmatig mee met gemeenten, zorgaanbieders, beleidsmakers en andere belangrijke partijen over hoe deze hiaten voorkomen kunnen worden, maar ook wat er nodig is. Hierbij gebruiken wij de input die wij krijgen vanuit de jongeren waar we mee werken en uiteraard onze persoonlijke ervaringen.

Zorgregio

Team Ed is in 2016 gestart onder auspiciën van de Zorgregio Midden IJssel/Veluwe Oost en richt zich voornamelijk op jongeren die de residentiële jeugdhulp verlaten vóórdat ze 18 jaar worden, het moment waarop van hen zelfstandigheid wordt verwacht. Maar ook niet residentiële jongeren die ondersteuning van ED wensen, zijn van harte welkom bij Team ED. We hanteren (inmiddels) geen strikte leeftijdsgrens; de jongste die begeleid wordt door een ED is 13 jaar en de oudste is 35 jaar.

Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

De feiten op een rij

* Team ED biedt onafhankelijk en gratis ondersteuning op maat
* Team ED geeft voorlichting in de hele zorgregio
* Eén ED team bestaat uit maximaal 20 ED's
* Vanaf mei 2019 mag team ED uitbreiden met een 2e team
* Team ED hanteert geen wachtlijsten
* Er zit geen eindtijd aan de ondersteuning door een ED
* Team ED werkt samen met hulpverlening en het netwerk
* Team ED heeft een onafhankelijke rol binnen het systeem rondom de jongere

* Vanaf de start van team ED zijn er al ruim 90 aanmeldingen gedaan
* Iedere senior ED begeleidt meerdere trajecten (tussen de 2 en 8)
* ED's geven ook presentaties over team ED (minimaal 12 per jaar)
* 2 x per maand is er overleg/intervisie
* 1 x per maand is er overleg met de DENKTANK

De DENKTANK bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende professionele organisaties (Pluryn, JBG, MEE, Philadelphia, Tactus, Riwis, Pactum, Leger des Heils, Koppel en beleidsambtenaren van de gemeenten Apeldoorn en Epe) denken maandelijks met ons mee, slechten drempels in het veld waar nodig en denken verder mee over de verdere ontwikkeling van team ED.