Wat is de ED-methode?

Wij geven de jongere ondersteuning op maat, op alle leefgebieden en over alle domeinen heen. Wij maken oprecht verbinding met de jongere en bouwen onze relatie op wederzijds vertrouwen. Wij zorgen dat de jongere gehoord en gezien wordt. Wij zijn beschikbaar voor de jongere als die ons nodig heeft. Wij werken -bij voorkeur- samen met de hulpverlening, vanuit de jongere. Wij bieden geen behandeling, maar ondersteuning. Wij streven ernaar de jongere onvoorwaardelijk te versterken en te vertegenwoordigen op alle levensgebieden, zodat de jongere zich op eigen tempo en op eigen wijze kan ontwikkelen en laten pas los als de jongere er klaar voor is.

 

Wij geloven in;
- Wederkerigheid,
- Herkenning en
- Erkenning,
- Er zijn wanneer het nodig is,
- Tijd maken en hebben,
- Samenwerken en
- Continuïteit.

 

We staan naast, voor en achter de jongere/jong volwassene die we ondersteunen;
- Geen wisselingen, alleen bij uitzondering
- Desnoods 24/7 als het nodig is,
- Gratis,
- Laagdrempelig en
- Geen wachtlijst.

 

Ingrediënten voor de ED-methode?
⦁ Jongeren en jongvolwassenen (12-30)
⦁ Ervaringsdeskundige
⦁ Wens om te veranderen
⦁ Een organisatie die de ervaringsdeskundige ondersteunt met training, inter- en supervisie.

 

Samen leggen we de weg af naar zelfstandigheid, ieder op zijn eigen tempo. We geloven dat iedereen talenten heeft en op zijn of haar manier deel kan nemen aan de samenleving en doen hiervoor graag een stap extra. De missie van Team ED is het ondersteunen van kwetsbare jongeren en jongvolwassenen op hun weg naar zelfstandigheid. We signaleren en ondersteunen en verwijzen indien nodig door, we zoeken samen naar oplossingen op maat, bij voorkeur samen met het professionele werkveld.
De

De ervaringsdeskundige werkt, samen met de jongere, aan het realiseren van de BIG5.
Wij gaan hierbij uit van The Big Five: 5 factoren waaraan moet zijn voldaan voordat een jongere kan worden losgelaten (Masuger, Van der Kolk& Duifhuizen).